INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOG
názov: ZÁHRADA
súťaž: 2016
umiestnenie: —
miesto: Big Corn Island, Nikaragua
architekt: Peter Jurkovič, Alžbeta Barančíková, Kristína Tomanová
poviedka: Alžbeta Barančíková
ilustrácie: Alžbeta Barančíková
grafická úprava: Ján Šicko

©2024 JRKVC