INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOG

Novostavba Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave
Nový dom pre VŠMÚ reflektuje potreby školy a zároveň napravuje nedostatky jestvujúcej budovy—absentujúce reprezentatívne priestory pre stretávanie študentov a návštevníkov. Otvorenie parteru smerom do ulice—k verejnosti. Nadviazanie na okolitý kontext parku v hornej časti Svoradovej ulice formou pobytového schodiska. Konštrukčný systém sa naopak inšpiruje od svojho suseda. Hlavné nosné prvky sú umiestnené po obvode. Vnútorná dispozícia je uvolnená a členená iba priečkami, čo umožňuje priestorovú adaptáciu budovy, podľa budúcich potrieb. Pre maximálne využitie vstupného parteru je vjazd do podzemného parkovania riešený pomocou vonkajšieho auto výťahu v úrovni chodníka. Hrubosť domu zmäkčuje roletový systém, ktorý smerom k prízemiu mení svoj sklon a láka dovnútra.


©2024 JRKVC