INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOG

Predkladaná štúdia sa venuje rekonštrukcii jestvujúceho trojpodlažného objektu. Stavba sa nachádza v areáli vodohospodárskeho podniku a slúžila ako hospodársky objekt s ubytovaním a sociálnym zariadením pre zamestnancov podniku. Rekonštrukciou bude objekt transformovaný pre potreby mladej rodiny na bývanie.

Pozemok je mierne svahovitý, prístupný z juhovýchodnej strany. Smerom na juh sa krajina pod domom vlní a poskytuje krásne výhľady do dialky až k Čachtickému hradu. Na parcele sa nachádzajú vzrastlé stromy, ktoré vo veľkej miere rešpektujeme.

Návrh rešpektuje lokalitný program predložený klientom. Taktiež sa snaží reflektovať inklináciu klienta k horizontalite, spomína sa americký architekt Frank Lloyd Wright.

Určitou anomáliou, ktorú by som sa inštinktívne snažil podporiť je výrazná vertikalita objektu. Stavba má pomerne malú pôdorysnú stopu a zároveň tri nadzemné podlažia, čo je pri stavbách pre individuálne bývanie v našich podmienkach ojedinelé. V tomto prípade, na základe zadania, však volíme iný prístup. Snažíme sa vertikálny element potlačiť. Navrhujeme stavbu členiť na jednotlivé podlažia, ako výrazový prostriedok a funkčný prvok navrhujeme rímsy z betónových prefabrikátov, ktoré obopínajú pôdorys stavby.

Odstránením schodiskového traktu budovy vzniká pôdorys v tvare písmena T. Do tohto priesoru umiestňujeme nové vertikálne komunikačné jadro. To pozostáva zo šachty osobného výťahu a zatočeného schodiskas dvomi medzipodestami.
Dispozičné riešenie je logické a funkčné. Na prízemí sa nachádzajú vstupné priestory, hosťovská izba s hygienou a workshop— multifunkčný priestor pre kreatívne potreby rodiny.

Na druhom podlaží navrhujeme dennú časť domu. Tá je cez kuchyňu na severnej fasáde prepojená so stúpajúcim terénom za domom. Toto spojenie je docielené terasou. Tretie podlažie je venované nočnej časti. Nachádzajú sa tu tri spálne, dve kúpeľňe a šatník. Spálne sú prístupné z obytnej haly, ktorá slúži aj ako herňa, resp. študovňa detí.

Materiálové riešenie je vo veľkej miere podriadené konceptu horizontálneho členenia stavby. Hlavným výrazovým motívom sú spomínané rímsy z pohľadového betónu. Tie členia jednotlivé fasády medzi podlažiami. V niektorých miestach sú rímsov, v iných plynule prechýdzajú do stropných dosiek navrhovaných interiérových a exteriérových priestorov domu. Všetky obvodové steny budú zateplené. Vonkajší plášť bude ukončený prevetrávaným obkladom. Na prízemí, v styku s terénom navrhujeme prevetrávanú fasádu z vlnitého profilovaného plechu (prípne z eternitových vlnitých panelov). Zvyšné obytné podlažia budú potom akcentované dreveným, vertikálne kladeným doskovým obkladom. Nové otvory budú umietnené tak, aby vyhovovali novej dispozícii domu, veľké fixné zasklenia budú v miestach s požadovaným výhľadom do krajiny, v ostatných priesoroch to budú dvojkrídlové francúzske okná s predsadeným zábradlím, prípadne zdvižno posuvné dvere pre prístup na obytnú terasu.


názov: TURA—Rekonštrukcia rodinného domu
súťaž: 2021
umiestnenie: —
veľkosť: 260 m2
miesto: Stará Turá
architekt: Peter Jurkovič

©2024 JRKVC