INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOG


Architektonická štúdia rieši exponované pozemky nakrižovaní dvoch známych staromestských ulíc. Pozemky 681/1, 685, a 686 ukončujú tento blok, ktorý je lemovaný na Zámockej ulici líniovou zástavbou z 90-tych rokov a zo Svoradovej ulice zástavbou tvorenou prevažne objektom Fakulty VŠMU z roku 1894.

Časť pozemku 681/1 je dnes využívaný ako spevnená plocha – parkovisko. Na pozemkoch 685 a 686 zo Svoradovej ulice sa nachádzajú dva objekty so 4 nadzemnými podlažiami a podkrovím, v ktorom sa nachádzajú ďalšie dve podlažia. Riešený areál je okrem spomínanej okolitej zástavby determinovaný aj samotným prevýšením medzi úrovňou Zámockej ulice a Svoradovej, ktoré je 6,7 m v najvyššom bode.

Práve tieto spomínané faktory určili hmotu objektu a jeho napojenie na okolité ulice. Objekt je osadený k budove Fakulty z južnej strany a v tomto mieste rešpektuje svetlotechnické požiadavky, ktorých dôsledkom je ustupovanie hmoty smerom k horným podlažiam. Hmota je rozdelená na dve sekcie – blok A a blok B – ktoré je možné realizovať aj v samostatných etapách. Vzájomné prevýšenie ulíc sme využili pri osadení jednotlivých úrovní spodných podlaží (najmä parkovanie) tak, aby ich bolo možné obslúžiť bez vnútorných komunikačných rámp. Prvé dve z troch podlaží parkovania sú prístupné zo Svoradovej ulice, najvrchnejšie tretie je prístupné zo Zámockej ulice. Všetky tri podlažia sú v nárožiach sútoku týchto ulíc využité pre komerčné účely v parteri objektu. Parter je výškovo rozihraný, vďaka čomu vznikol zaujímavý koncept ústredného komunikačného priestoru – lobby – situovaného na úrovni Zámockej ulice. Z tohto bodu je možné cez kontrolu recepcie nastúpiť do všetkých vertikálnych komunikačných jadier v tomto bloku. Strop lobby, umiestneného v átriu budovy by bol zasklený, vďaka čomu by sa svetlo dostávalo aj do hlbokej dispozície v strede parteru. Na druhom podlaží lobby je navrhnutá lodžia, situovaná nad hlavným vstupom, s krásnym výhľadom na mesto. Na túto časť nadväzuje aj spoločenská miestnosť určená pre potreby rezidentov a návštevníkov spoločenskej sály. Ostatnú plochu podlažia vypĺňajú najmä kancelárske priestory.

Ďalšie podlažia objektu tvoria veľko metrážne rezidenčné byty. V bloku A sa nachádzajú najmä päťizbové byty, v bloku B sa nachádzajú na všetkých podlažiach identické štvorizbové byty. Spoločným prvkom jednotlivých dispozícií je vstup do bytov cez priestrannú halu, ktorá v danej hĺbke dispozície vytvára nielen komunikačný uzol ale najmä priestorové prepojenie medzi izbami na obvode objektu a izbami orientovanými do átria. Každý byt má priestrannú lodžiu a ak to umožňuje priestorové riešenie, vo vyšších podlažiach aj terasu. Terasy sú priestranné s výhľadmi na Staré Mesto.


Vizuálne stvárnenie fasády objektu je riešené ako mestský palácový dom s plnou fasádou a bodovými otvormi, ktoré sú buď oknom alebo lodžiou. Prepojenie hornej hmoty objektu a parteru je pomocou arkády, ktorej oblúky zjemňujú nárožia a prepájajú vykonzolovanú časť horných podlaží. Rôznou výškou oblúkov akcentujeme hlavné vstupy do objektu. V parteri orientovanom do nárožia sa nachádzajú priestory občianskej vybavenosti, s presklenou fasádou chránenou oblúkmi krytej pavlače.


názov: SVRD—Palácový bytový dom
realizácia: —
veľkosť: 9 970 m2
miesto: Bratislava
architekti: Marcel Dzurilla, Peter Jurkovič, Kristína Machajová, Kristína Tomanová
fotografie: —

©2024 JRKVC