INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOG


STUDIO
Obchodný priestor s veľkými výkladmi sme zmenili na architektonický ateliér s veľkými výkladmi (nepotrebujeme reklamné polepy, tovarom je naša existencia v tomto priestore). Po niekoľkoročnom fungovaní v hierarchicky členenom priestore—nazvať to vulgárne—kancelárskeho charakteru, sme sa chystali navrátiť k hluku loftových priestorov, na ktoré sme spomínali z čias pôsobenia v industriálnych priestoroch VUKI na Továrenskej ulici.

Po odstránení priečok sme vytvorili dva plány. V prvom, do ulice exponovanom trakte sme vytvorili loftový mono-priestor, ktorý je členený iba pomocou mobiliáru na funkčné celky vstupnej časti, "zasadačky" a knižnice s lounge-ovým posedením. Ostatnú časť tvorí kreatívny open-space s veľkým centrálnym pracovným stolom, ktorý podľa konfigurácie používa 6 až 10 ľudí. V zadnom pláne sme do dvoch jestvujúcich miestností umiestnili druhú časť ateliérových priestorov intímnejšieho charakteru, a v nepodstatnom rade kuchynku s hygienyckým zázemím.

Materiálové riešenie rekonštrukcie vyjadruje našu úctu k primárnym materiálom a dešpekt k všeobecnej obľube "kožovania". Priestor predajne sme teda očistili od všetkých nánosov 90tych rokov, zastavili nás až holé konštrukcie, ktorým vzdávame hold vo väčšine našich prác. Obvodové steny tvoria obálku z režného muriva, ktoré sme upravili zjednocujúcim bielym náterom. Železobetónový rebierkový strop bol otryskaný na pôvodnú podobu. Znovunarodený priestor sme už iba doplnili o kvalitné okná a presklené výklady. Pod tie sme umiestnili široký "funkčný" parapet z pororoštových plechov, ktorý funguje na sedenie i ako nosič makiet našich prác a interiérových rastlín. Hygienycké zázemie a archív sa ukrýva vo vložených boxoch z nahrubo spracovanej preglejky.


Download press data
názov: STUDIO
realizácia: 2009
veľkosť: 140 m2
miesto: Bratislava
architekti: K.Beladičová, R. Halmi, P. Jurkovič, Š. Polakovič, L. Kordík
fotografie: Peter Jurkovič

©2024 JRKVC