INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOG 

STR
Obytná zóna
Celkové urbanisticko-architektonické riešenie investičných zámerov navrhuje priestory mestského charakteru, ktoré sú dlhodobo nevyužívané a priestorovo fragmentované. Územie je v bezprostrednom dotyku s výškovou budovou NBS a je ohraničené frekventovaným bulvárom Imricha Karvaša a lokálnymi ulicami Školskou a Fazuľovou. Územie je vo veľmi dobrej dostupnosti k mnohým významný inštitúciám a atraktívnym rezidenčným štvrtiam. V blízkom okolí sa nachádza veľká škála občianskej vybavenosti a služieb. Riešené mestské územie je z viacerých aspektov veľmi cenné a zároveň komplexné, preto aj vysoká ambícia urbanisticko- architektonickej kvality musí byť primeraná a zodpovedná. Nakoľko priestor stratil svoju charakterovú identitu a zodpovedajúci obsah, je potrebné riešiť celé územie metódou tvorby nového miesta, ktoré bude tvoriť integrovaný mestský a spoločenský organizmus. Riešenia doplnia veľkú časť chýbajúcej mestskej štruktúry a ponúkne lokalite individuálny a pritom kontextuálne autentický charakter bez zbytočného ornamentu a eklektickej maniery.

Navrhovaná štruktúra jednotlivých objektov reaguje na existujúcu fragmentovanú a mierkovo nekompatibilnú  kompozíciu dotykových solitérov a prináša riešenie, ktoré vytvára na jednej strane priepustnú a na druhej pocitovo kompaktnú štruktúru. Návrh osadzuje sériu objektov tak, aby bol podporený a zdôraznený pocit mestského bloku a zároveň bola rozvinutá kompozícia individuálnych solitérov, ktoré sú pre toto územie charakteristické.

Riešenia sú postavené na princípoch kompaktnej a kontinuálnej mestskej krajiny, ktorej scénická a obsahová kvalita je overená z viacerých pohľadových a kompozičných úrovní. Nové budovy a ich obsah je plnohodnotne prepojený s fungujúcim a atraktívnym verejným priestorom. Vnútro navrhovanej mikroštvrte sa stáva aktívnou spoločenskou obývačkou. Pocit domova a mestského priestoru nie je ohraničený a prelieva sa otvoreným prostredím, kde vznikajú zdieľané a bezbariérovo previazané typológie. Urbanistická konfigurácia je postavená na logickom krížení dvoch dôležitých a sekvenčných priestorov. Tvoria ju transformovaná vnútorná pobytová ulica (Školská ulica) a peší krížny ťah od zastávky električky až na Fazuľovú ulicu. Krížne spojenie vedie cez nové mestské námestie a cez hmotu novej budovy do vnútra rezidenčného dvora, kde vzniká malé komunitné námestie s funkciami pre lokálnych rezidentov. Komunitné námestie je uzlovým priestorom prepájajúcim nový park, ktorý integruje existujúcu rezidenčnú budovu a je aj vstupom do privátneho vnútrobloku určeného novým rezidentom. Objekty a externé priestory sú navrhnuté tak, aby ponúkli atraktívne a adaptabilne využiteľné rozhranie. Umiestnenie aktívneho mestského parteru a rovnako aj bytových jednotiek je vždy previazané s prepojenou exteriérovou funkciou.
názov: STR—Obytná zóna
projekt: 2018—2022
veľkosť (ÚP): 21000 m2
miesto: Bratislava
autori: Peter Jurkovič, Štefan Polakovič, Lukáš Kordík, Jana Čelková, Kristína Tomanová
spolupráca: Igor Marko
landscape: Michal Marcinov
vizualizácie: Pictown

©2024 JRKVC