INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOG

Dva terasové vilové domy sa nachádzajú vo vilovej štvrti pod Slavínom. Nadzemné objekty kopírujúce svah sú prepojené spoločnou podzemnou garážou. Každý z objektov obsahuje 3 samostatné bytové jednotky prístupné z exteriéru, prípadne výťahom z podzemného podlažia. Objekt má podľa miesta posudzovania 2-3 podlažia.

Spoločným menovateľom každého projektu v tejto lokalite je nádherný výhľad na hradný kopec a dostatok zelene v relatívne riedkej vilovej zástavbe s pomerne autentickým charakterom. Požadovaný objem objektu je citlivo rozložený na svahovitej parcele, ktorá stúpa dvoma smermi. To využívame pomocou odstupňovania objektov po pozdĺžnej osi na vytvorenie pobytových strešných terás pred dennými časťami bytov. Stúpanie v opačnom smere nám umožnilo fázovo posunúť jednotlivé sekcie domov voči sebe tak, aby sme otvárali výhľady zo spální smerom na východ. Vertikálna segmentácia pozemku pomáha k vytvoreniu intímnych exteriérových zón patriacim obyvateľom jednotlivých bytov v tejto pomerne komunitnej zástavbe.

Objekty sú navrhnuté ako dva solitéry / diamanty, mali by pôsobiť ako vytesané z jednej hmoty. Steny sú bohato perforované. Fasády sú pôdorysne natáčané aby odkrývali zaujímavé priehľady ponad spoločný dvor smerom k hradnému kopcu.


názov: SLA—Vilové domy
projekt: 2009
veľkosť: —
miesto: Bratislava
architekt: R. Halmi, P. Jurkovič, L. Kordík, Š. Polakovič


©2024 JRKVC