INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOGSIMON
Rekonštrukcia podkrovného bytu

Projekt rekonštrukcie jestvujúcej vstavby do podkrovia domu v historickom centre Bratislavy adresuje bežné problémy rozrastajúcej sa rodiny. Ako komfortne ubytovať tri malé deti a nestratiť obľúbený priestor. Pri návrhu využívame jednu z najvýraznejších kvalít podkrovného priestoru—výšku. Do priestoru za komínovými stenami umiestňujeme hygienický a technický trakt, ktorého nízka svetlá výška nám umožňuje ďalšie použitie "zbytkového" priestoru nad ním. Práve sem expandujú pôdorysne skromné detské izby—menšia pre dcéru, väčšia pre dvoch bratov. Na "poschodí" vzniká priestor pre spánok a hry detí, autonómna krajina nad svetom dospelých, oddelená iba svetlo-prepúšťajúcimi sklenenými tabuľami.


Download Press Kit
názov: SIMON—Rekonštrukcia podkrovného bytu
projekt: 2016
realizácia: 2018
veľkosť: 150 m2
miesto: Bratislava
architekt: Peter Jurkovič, Kristína Tomanová
fotografie: Nora & Jakub Čaprnka


©2024 JRKVC