INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOG

SCKS
Rodinný dom
Rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a jedným podzemným podlažím je osadený 4m od južnej hranice pozemku, 9,5m od východnej hranice, 40m od západej hranice. Z južnej strany objekt rešpektuje hlavnú a podružnú stavebnú čiaru, ktorá je definovaná ochranným pásmom Vápenického potoka. Stavebné čiary sú graficky znázornené v priloženej PD. Rodinný dom je prístupný z juhu, z dvoch miest, ktoré sú zároveň výškovo diferencované. Východný vjazd je na úrovni 1NP, západný na úrovni 1PP. V oboch miestach sa nachádza brána pre vjazd motorových vozidiel a bránka pre peších. Na úrovni 1NP sa nachádza krytý prístrešok pre autá s tromi parkovacími miestami. Na úrovni 1PP sa nachádza podzemná garáž s dvomi parkovacími miestami.

Hlavný vstup do objektu sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží. Vstupné zádverie je priamo spojené jednoramenným schodiskom s podzemným podlažím. Zo zádveria je prístupná obytná kuchyňa, jedáleň a obývacia izba, ktoré tvoria ťažiskový, otvorený priestor domu, spojený s exteriérom veľkoformátovými presklenými stenami. Po oboch stranách dennej časti domu sa nachádza nočná časť obyvateľov. Vo východnej časti dispozície je rodičovská suita, spálňa s hygienou a šatníkom. Z tejto časti sa pristupuje taktiež do podzemného podlažia, sekundárnym jednoramenným schodiskom. Identické schodisko potom prepája ešte 1NP so strešnou terasou, nachádzajúcou sa na pochôdznej časti strechy, priamo nad rodičovskou spálňou. Na západ od obývacej izby je séria troch detských izieb s hygienickým zázemím.

Podzemné podlažie je utilitárneho a rekreačného charakteru. Nachádza sa tú priestranná garáž prístupná zo západnej časti pozemku, univerzálna hobby miestnosť, tv miestnosť a relaxačná miestnosť so saunou. Takisto je tu technická miestnosť a hygienické zázemie.

Stavba rodinného domu má charakter jednopodlažnej vily, s plochou strechou s výraznými presahmi, ktoré tvoria, najmä na južnej fasáde, prekrytie exteriérových častí domu. Fasádam obyných častí dominujú presklené steny na celú svetlú výšku podlažia. Pevné časti fasád sú riešené ako prevetrávané s dreveným obkladom, prípadne v menších častiach ako sendvičové dvojité steny z pohľadového betónu. Podzemné podlažie je takmer celé prisypané zeminou. Zo severnej strany je lemované platformou, ktorá tvorí pobytovú terasu s exteriérovým bazénom a výrivou vaňou. Bazén s napnutou hladinou má rozmery 16,6m x 2,7m x 1,3m a je vyhotovený z nehrdzavejúvej ocele. Technológia bazénu bude umiestnená v 1.PP v blízkosti bazénu. Z úrovne 1PP je prístupná sekundárna exteriérová plocha s letnou kuchyňou a posedením prekrytým pergolou.
názov: SCKS—Rodinný dom
projekt: 2021
realizácia:
veľkosť: 464 m2
miesto: Záhorská Bystrica, Bratislava
architekt: Peter Jurkovič
fotografie:


©2024 JRKVC