INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOGZáhradný dom leží na západnom svahu, nad domom rodičov. Opäť téma, ako vyťažiť z limitných podmienok maximum. Záhrada je relatívne úzka, tak ako aj budget.

Dispozícia objektu reflektuje orientáciu k svetovým stranám a svahovitý terén, ku ktorému chce byť vždy blízko. Vzdávam hold Adolfovi Loosovi a v intenciách raumplánu interiér člením na priestory, nie plochy. Tie sú rôzne vysoké, medzi sebou prepojené iba krátkymi segmentami schodiskových ramien.

Dom má nadradený raster, tvorený veľkosťou slameného balu, ktorý má slúžiť ako tepelná izolácia drevo-domu. Fasáda bude obložená opaľovanými smrekovými doskami, podľa japonskej techniky shou–sugi–ban.


názov: SCK—Dom v záhrade (old)
realizácia:
veľkosť: 110 m2
miesto: Bratislava
architekt: P. Jurkovič
fotografie:
©2024 JRKVC