INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOGSCK
Dom v záhrade
Na začiatku bolo rozhodnutie nepodľahnúť tlaku zaužívaných spoločenských očakávaní. Najmä v Bratislave, kde je realitný trh zdeformovaný a výrazne preexponovaný, je obvyklým postupom, ak nepatríte k zámožnejšej časti populácie, hypotekárne zadĺženie sa na niekoľko desaťročí. Obyvatelia tohoto domu sa rozhodli ísť odlišnou cestou. Svojpomocne, v mnohých prípadoch vlastnoručne, na pozemku rodičov, si postavili dom skromných rozmerov. Stavba trvala štyri roky, v podmienkach, ktoré majú ďaleko od ideálnych, so značným osobným nasadením, odhodlaním a trpezlivosťou. Ich dom je vo svojej úprimnosti skvelým príkladom toho, ako je možné vzdorovať zaužívaným schémam neskorého kapitalizmu.

JANČOK, Martin. 2021. Záhrada a spol. In: ARCH 3, Bratislava : Nakladatelství FORUM s.r.o., 2021. s. 44-51. ISSN: 1335-3268
názov: SCK—Dom v záhrade
realizácia: 2021
veľkosť (ÚP): 60 m2
miesto: Bratislava
autor: Peter Jurkovič
spolupráca: Miroslav Slezák, Vojto Bilišič, Ján Šicko
fotografie: Peter Jurkovič©2024 JRKVC