INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOG

Architektonická štúdia rieši rekreačný objekt v obci Hodruša – Hámre. Rozľahlá svahovitá parcela sa nachádza na okraji riedkej zástavby domov, v tesnej blízkosti tajchu. Klesá od príjazdovej komunikácie smerom na juho západ. Navrhovaný objekt bude slúžiť ako víkendový dom.

Táto architektonická štúdia rozpracováva alternatívu vežového domu, ktorý v minimálnom priemete zasahuje do jestvujúceho terénu. Poetika veže konvenuje s predstavami budúceho uživateľa domu a taktiež historicky zaužívanom obraze veže, ako symbolu banských stavieb.

Objekt má jedno podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia, z ktorých posledné je z polovice ustúpené. Pôdorys má tvar štvorca.

Do objektu sa vstupuje z úrovne terénu na 1NP, kde sa nachádza denná miestnosť s terasou, vysunutou nad úroveň terénu. Na prvom podzemnom podlaží sa nachádza kuchyňa s jedálňou, ktorá je panoramaticky spojená s okolitou lúkou. Z podesty schodiska je prístupná vínna pivnica. Na druhom nadzemnom podlaží navrhujeme dve spálne s hygienickým zázemím. Posledné, ustúpené podlažie je prístupné iba pomocou exteriérového schodiska, ktoré je umiestnené na fasáde domu. Nachádza sa tu ďalšia miestnosť a krytá strešná terasa. Pre prístup k tomuto podlažiu je potrebné prekonať určitú fyzickú i psychologickú bariéru a vzdialiť sa tak od diania v ostatnej časti domu. Tu budú ubytovaní hostia, hrať sa deti či majitelia domu budú hľadať svôj zen.


názov: RTTK—Rekreačný dom
realizácia: —
veľkosť: 127 m2
miesto: Hodruša – Hámre
architekt: Peter Jurkovič, Kristína Machajová, Kristína Tomanová
fotografie: —

©2024 JRKVC