INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOGNOBODY FUCKS THE ‘POLIS

V predvečer búrania Istropolisu som sa venoval úvahám a návrhu pavilónu pre výstavu nominovaných diel ceny CE ZA AR. 


©2024 JRKVC