INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOG


názov: POĽANA—Rekonštrukcia chalupy
realizácia: 2019
veľkosť: 150 m2
miesto: Dúbravy
architekti: Peter Jurkovič, Katarína Siváková
fotografie: P. Jurkovič

©2024 JRKVC