INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOG






Architektonická štúdia rieši návrh ubytovacieho zariadenia k jestvujúcej gastro prevádzke investora. Riešené územie sa nachádza na okraji obce Stará Turá, v malebnom prostredí kopaníc. Parcela je svahovitá, otočená na sever k výhľadom na zvlnenú krajinu.

V priamej blízkosti sa nachádza investorom prevádzkovaný lokálny pivovar s reštauráciou a výčapom. Zámerom investora je podporiť danú funkciu a vybudovať vhodné ubytovacie zariadenie, ktoré by mohlo byť realizované v dvoch fázach a bolo by šetrné k prostrediu, do ktorého bude osadené.

Ako ideálne riešenie sme vyhodnotili použitie modulárneho systému minimálnych ubytovacích buniek, ktoré by umožňovali svojím osadením a spájaním vytvárať rôzne aplikácie.

Urbanisticky je projekt rozdelený na dva celky. V prvej fáze bude na najnižšej terénnej terase realizovaný zhluk modulov, ktoré nadobudnú formu samostatnej budovy — penziónu. Bude pozostávať zo šiestich buniek, lineárne radených dlhšou stranou k sebe. V "budove" sa nachádza recepcia, hygienické zariadenia, sklad bicyklov a šesť ubytovacích jednotiek. Rad je v druhom poli prerušený a vytvára zdieľaný spoločenský priestor pre ubytovaných hostí. Voľný priestor je zastrešený.

V druhom pláne, na vyššie položenej terase, v ovocnom sade budú osadené samostatne stojace bunky. Budú prístupné chodníkom vedúcom po vrstevnici. Môžu pribúdať postupne, podľa požiadaviek trhu a možností investora.





Najmenšou stavebnou jednotkou systému je dvojpodlažná "chatka". Vnútorné rozmery sú 3,5m X 7m X 5m. V základnom prevedení je organizovaná na dennú časť s nikou na spanie a hygienou a vloženou spálňou na polovičnom pôdoryse poschodia. Ostatná časť poschodia nad dennou časťou je otvorená na celú výšku. Bunka je zastrešená sedlovou strechou s miernym sklonom. Pri sériovom radení — v prípade penziónu — budú strechy vytvárať výraznú a zapamätateľnú siluetu.

Všetky stavby, vrátane interiérových prvkov budú realizované pomocou CLT panelov. Táto technológia umožní jednoduchú a rýchlu montáž a podtrhuje filozofiu prefabrikácie, opakovania a efektivity a v neposlednom rade i ekologického prístupu. V celom spektre použitia budú panely priznané, stavebnicový systém na báze dreva bude užívateľmi ľahko čitateľný.

Moduly, samostatne stojace, či spojené do väčších celkov budú "levitovať" nad terénom vďaka založeniu na zemných skrutkách.

Materiálové riešenie je monochromatické. Ako vonkajší plášť objektov navrhujeme asfaltový šindel, prípadne asfaltové pásy so vsypom, vhodné na použitie aj na vertikálnych plochách, prípadne iný systém hydroizolácie, ktorý umožní obaliť všetky plochy objektu do jedného materiálu. Farebnosť bude antracitová šedá. Všetky interiérové povrchy budú v kontraste s exteriérom vyhotovené v smrekovom dreve. Či už vo forme priznaných CLT panelov, alebo nábytku zo smrekovej biodosky. Povrchy budú ošetrené matným voskom, prípadne ponechané bez povrchovej úpravy.


názov: PLNC—Modulárne ubytovanie
realizácia: —
veľkosť: 477 m2
miesto: Stará Turá
architekt: Peter Jurkovič, Marcel Dzurilla, Tomáš Kovalčík, Kristína Tomanová
fotografie: Peter Jurkovič


©2024 JRKVC