INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOG

MSO—Rodinný dom
realizácia: —
veľkosť: 165 m2
miesto: Wolfsthal, Rakúsko
architekt: Peter Jurkovič
fotografie: —
Parcela sa nachádza na okraji obce Wolfsthal v Rakúsku. V bezprostrednom okolí sa nachádza zástavba prevažne nových rodinných domov. Pozemok je rozľahlý, ale relatívne úzky. Prístup z komunikácie je z východnej strany. Smerom na západ je pozemok ohraničený potokom a hospodárskou pôdou. Týmto smerom je nerušný výhľad až k susednej obci Hainburg an der Donau. Dominantou výhľadu je ikonický kopec Schlossberg so zrúcaninou hradu Hainburg.

Predstava klientov je vybudovať na pozemku tradičný rodinný dom pre štvorčlennú rodinu. Vzhľadom na zadanie a individuálne požiadavky klientov opúšťam svoj bežný priestorový koncept a snažím sa navrhnúť dom, ktorý je organizovaný tradičnými, možno až historizujúcimi metódami.

Hmota domu vypĺňa celú možnú šírku pozemku. Vo vertikálnom smere je členený na dennú a nočnú časť. Denná časť na prízemí má nadštandardnú svetlú výšku 3,2m, poschodie so spálňami v kontraste bežných 2,7m. Schéma dispozície vychádza z modulovej sústavy 3x3. Do domu sa vstupuje na pomyslenej osi domu (a záhrady). V centre osnovy sa nachádza nosný komunikačný priestor—hala so schodiskom—ktorý prepája jednotlivé funkcie v obidvoch smeroch. Každá funkcia dostáva svoj unikátny priestor—izbu. Izby sú navzájom prepojené širokými dvojkrídlovými dverami, ktoré sa zasúvajú do priečok. V otvorenom stave poskytujú dostatočný pocit kontinuálneho priestoru.

Kompaktnú hmotu domu som v priebehu tvorby rozčlenil na dva priečne trakty, ktoré sú spojené centrálnou halou. V južnom zovretí týchto hmôt na prízemí vzniká priestor pre zimnú záhradu—jedáleň. Na druhom nadzemnom podlaží je tento priestor voľný.

Hlavná hmota domu je na západnej fasáde—v styku s dennými miestnosťami—doplnená o prestrešenú terasu. Materiálové riešenie je monotónne, objekt bude obalený lícovou tehlou.


©2024 JRKVC