INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOG
Navrhovaný dom sa nachádza na severozápadnom svahu obce Wolfsthal v susednom Rakúsku. Prístup na pozemok je z jeho najvrchnejšieho bodu. Je mierne svahovitý a to v obidvoch osiach. Z horných častí je pekný výhľad na okolitú zástavbu rodinných domov, horizont lemuje silueta Malých Karpát ukončená zrúcaninou hradu Devín. Takmer presne v strede parcely stoja tri brezy..

Práve tieto tri majestátne stromy a výhľad smerom k slovenským hraniciam boli určujúce pri formovaní konceptu rodinného sídla veľkej, no mladej rodiny. Hneď od začiatku bolo jasné, že stromy zostanú ako pevný bod, od ktorého sa (doslovne) bude odvíjať všetko ostatné. Po prvých, veľmi schematických návrhoch uzavretého átriového domu sa v spoločnej diskusii posúvame k otvorenejším formám. Narúšame jednoduchú, ťažko stráviteľnú formu rezaním a odtláčaním hmôt. Krájame perimeter na menšie celky—pavilóny. Každý má svoju jedinečnú funkciu a formu. Taktiež využívame rozľahlý pozemok aby sme celú dispozíciu s výnimkou technického zázemia a skladovacích priestorov zorganizovali na úrovni jedného podlažia.

Výsledná, na prvý pohľad plošná kompozícia vytvára pôdorys písmena H. Menšie zovretie, smerom do ulice slúži ako hlavný vstup do domu. Dva záhradné pavilóny medzi sebou vytvárajú väčší, dominantný exteriérový priestor—z jednej strany otvorené átrium, do ktorého vizuálne, či priamo ústia všetky obytné miestnosti. Jednotlivé pavilóny sú rôzne výškovo osadené, rešpektujúc prirodzený sklon pozemku plynulo klesajú smerom od vstupnej časti domu.

Dom bude vyhotovený kombináciou štandardných mokrých procesov—podnož a CLT drevo stavby—nadzemné podlažia. Materiálové riešenie bude strohé. Vonkajšie omietky okrovej farby budú iba svojou štruktúrou horizontálne oddeľovať sokel—podstavu od horných pavilónov. V interiéri budú dominovať priznané plochy drevených lepených panelov.


názov: MSK—Rodinný dom
realizácia: —
veľkosť: 322 m2
miesto: Wolfsthal, Rakúsko
architekt: Peter Jurkovič, Kristína Tomanová, Prokop Matěj
fotografie: —

©2024 JRKVC