INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOGKREMNICA
Súťaž na Trvalé záložné pracovisko Národnej banky Slovenska
Areál budovy trvalého záložného strediska Národnej banky Slovenska v Kremnici vnímame v prvom rade ako budovu s hybridnou prevádzkou. Vo veľkej miere ho chápeme ako hotelový komplex s kongresovým a rekreačným vybavením. Preto vnímame potrebu vysokej estetickej kvality návrhu. Navrhujeme stavbu, monolit v tvare prstenca, ktorý je čiastočne vnorený do terénu, čiastočne levituje nad zvlnenou krajinou. Toto riešenie nám umožňuje optimalizovať funkčno-prevádzkové vzťahy (relatívne kompaktná hmota) a vytvára efektné, kontinuálne komunikácie vo vnútri budovy. Taktiež poskytuje intenzívnejšie prepojenie interiéru s elementami vonkajšieho prostredia. 

Hlavnú budovu sme umiestnili do juho-východnej časti parcely. Do budovy sa vstupuje z dvoch úrovní. Hlavný peší vstup je z úrovne 2.NP, ktoré sa nachádza v priamom spojení s prístupovou komunikáciou. V tejto úrovni je riešené taktiež zásobovanie objektu, ktoré je integrované v spoločnej hmote s objektom strážnej služby. Na 2.NP sa nachádzajú administratívne priestory a polovica ubytovacích jednotiek, zoradených po obvode prstenca. O podlažie nižšie, na 1.NP sa nachádza zvyšná kapacita ubytovacích jednotiek. Tie v styku s terénom majú priamy výstup do exteriéru, ostatné sú vybavené lodžiami. V centrálnej časti pôdorysu, v priamom spojení s vnútorným átriom je umiestené kongresové centrum, resp. multifunkčná miestnosť prepojiteľná s jedálňou do kompaktnej spoločenskej sály. Taktiež sa tu nachádzajú ostatné funkcie, ktoré nevyžadujú priame presvetlenie z exteriéru. Prvé podzemné podlažie je takmer celé zapustené v okolitom teréne. Nachádza sa tu rekreačná zóna s interiérovým bazénom a posilňovňou. Takisto benefituje z kontaktu s kruhovým átriom, ktoré je v tejto časti na rastlom teréne a tak umožňuje výsadbu vzrastlých drevín. V zvyšných častiach dispozície sa nachádza podzemná garáž pre hostí, zázemie rekreačnej zóny a ostatné doplnkové funkcie komplexu.
názov: KREMNICA
súťaž: 2023
veľkosť:
miesto: Kremnica
architekti: Peter Jurkovič, Prokop Matěj, Marián Gombarček

©2024 JRKVC