INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOG
JASNÁ
Chalets & Resort
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE

Návrh tvorí súbor 4 objemov osadených na dvoch terénnych podstavách. V súlade s UP. sú na spodnom pozemku osadené 2 objemy malých chaletov navzájom prepojené terénnym soklom vytvárajúcim privátnu predzáhradku s terasami. Na vyššie položenom pozemku sa nachádzajú rovnako 2 objemy apartmánového domu na sokli podzemnej garáže spojené preskleným krčkom. Tieto terénne podstavy stabilizujú terén a osadenie objemov na ňom. Súbor geometrických stavieb a podstáv je doplnený organicky stvárneným pozemkom, chodníkmi a prírodnými terénnymi úpravami.

Architektúra jednotlivých objemov proporčne vychádza z typológie “A-čkových” chát. Strmý sklon strechy umožňuje funkčné využitie priestorov pod šikminou, zároveň sa tak dom zbavuje v horskom prostredí nežiaducich fasádnych stien. Forma domu so strmými strechami objemy vertikalizuje, potláča ich objem a pripomína skôr skulptury osadené v horách.

Fasády objektov sú odlíšené podľa funkcie. 3 objekty s rezidenčnou funkciou sú uzavretejšie, architektonický výraz tvoria kompozične rozmiestnené strešné okná a loggie na stene resp. streche. Stvárnenie fasády objektu so zázemím pre ubytovaných je extrovertnejšie, celopresklené štítové steny ponúkajú zo spoločenských zón efektné výhľady na okolitú krajinu a zároveň tak dom aktívne komunikuje s okolím.

Návrh uvažuje s kombinovaným konštrukčným systémom železobetónových stĺpov a nosných stien. Obvodový plášť bude ľahký s prevetrávanou fasádou.

FUNKČNO - PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE

Apartmánový dom je súborom 2 navzájom prepojených objemov: väčšieho - ubytovacieho - objemu s rozmerom 30 x 13,1 m s 5.np + ust. a menšieho objemu so zázemím pre ubytovaných hostí s rozmerom 14,5 x 8 m a výškou 3. np

Tieto sú umiestnené na spoločnom sokli 1. podzemného podlažia s garážou, technickým zázemím objektu, lyžiarňou a šatňou prístupnou voľne z exteriéru a športovou miestnosťou.

Na 1.np na sa nachádza vstup do objektov, recepcia s barom, raňajkárňou, výhľadom a slnečnými terasami, lounge so spoločenskou miestnosťou, zázemie kuchyne a prevádzkovateľa objektov a 3 ubytovacie jednotky.

Wellness sa nachádza na 2. a 3.np v menšom objeme. Ostatné podlažia tvorí mix ubytovacích jednotiek prístupných z centrálneho schodiska a chodieb na jednotlivých podlažiach.

Apartmány sú navrhnuté so snahou o vytvorenie kvalitných a funkčných priestorov s dostatkom úložného priestoru. Pri nárožných polohách bytov sú denné zóny orientované na panoramatické výhľady do okolia. Apartmány sú na nadzemných podlažiach rozmiestňované podľa princípu najlepších a najväčších jednotiek na najvyšších podlažiach pre zabezpečenie čo najlepšieho výhľadu. Apartmány sú navrhnuté v odporúčaných m2 a odporúčanom mixe.

Chalety
Sú rovnako 2 objemy rozdielnej veľkosti umiestnené na terénnej podeste. Menší objem má 8 x 8 m a väčší 8 x 10 m, obidva s 1.nadzemným podlažím, 1. ustúpeným podlažím v podkroví a vstavbou do tohto podlažia, otvorenou podestou. V prízemí väčšieho chaletu sa nachádza spoločná lyžiareň so skladom prístupná obom chaletom z exteriéru. Menší chalet má na prízemí veľkú dennú zónu s terasou na teréne, kúpeľňu a zádverie s dostatkom úložného priestoru. V podkroví sa nachádzajú 2 izby a kúpeľňa + mezanin s odychovou zónou, využívajúci výšku podkrovného podlažia. Väčší chalet má obdobnú dispozíciu + naviac izbu na prízemí a otvorenú galériu nad dennou zónou.
názov: JASNÁ—Chalets & Resort
súťaž: 2019
veľkosť: —
miesto: Jasná, Chopok
architekti: Peter Jurkovič, Tatiana Kuva, Kristína Tomanová, Nina Valíčková, Jakub Volentič


©2024 JRKVC