INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOGInteriér lekárne motivovaný jednou krivkou, siločiarou na rozhraní troch kruhov. Vstupnými parametrami sú dva vstupy v stredoch kratších strán, priestorové a legislatívne predpisy pre jednotlivé priestory lekárne a parafráza Jin a Jang, ako princípu dopĺňania / prelínania, ktorá spája dva svety moderného lekárnictva. Výsledkom je jednoduchá geometria, naplnená kabinetmi, policami, či samotnými miestnosťami.

S vizuálnou identitou nám tradične (a dobre) pomohol Ján Šicko. Organické a syntetické motívy—ornamenty sa stretávajú na pozadí šesťuholníkovej mriežky. Logo lekárne je tvorené práve “zlúčeninou” týchto dvoch elementov.


názov: INA—Interiér lekárne
realizácia: 2013
veľkosť: 110 m2
miesto: Bratislava
architekt: P. Jurkovič
dizajn: J. Šicko
fotografie: P. Jurkovič


Viac o projekte na blog.jrkvc.sk
Download press data

©2024 JRKVC