INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOG


Tak bežné zadanie a toľko možných riešení.

Nachádzame sa v starej časti Marianky, na Potočnej ulici. Situácia v bezprostrednom okolí je veľmi zaujímavá. Celá ulica je lemovaná nízkou, zväčša jednopodlažnou zástavbou rodinných domov so sedlovými strechami. Na oboch susedných parcelách však stoja trojpodlažné domy s plochou strechou.

Úzka a dlhá parcela stúpa od ulice smerom na západ a v zadnej časti pozemku terénnym zlomom náhle stúpa, vytvára terasu. Tu bude úžitková záhrada.

Navrhovaný dom sa snažíme umiestniť do najmenej prívetivej časti pozemku. Vypĺňame chýbajúci objem v uličnej fronte. Navrhujeme úzky a dlhý dom, tak aby začal na ulici a skončil až v záhrade, preč od tieniacich susedných domov.


Investorom je entuziastický mladý pár.. Dom pre začínajúcu rodinu. Sú ochotní svoje investície fázovať, hľadať alternatívne riešenia.

Dispozíciu vertikálne členíme na tri podlažia. Na prvom podzemnom podlaží, prístupnom z ulice, bude provizórnou stenovou konštrukciou z betónových tvárnic vybudované kryté parkovacie miesto pre automobil a nevykurovaný sklad – pivnica. Na prvé nadzemné podlažie vedie jednoramenné schodisko priamo k vstupným dverám do domu, resp. pozvoľne stúpajúca rampa do záhrady, na druhej strane domu. Do objektu sa vstupuje z južnej strany. Minimálne zádverie nás zavedie priamo do centra dennej časti. Na západnej strane, smerom do ulice je jedna spálňa, naopak smerom do záhrady sa v rytme radia miestnosti dennej časti. Schody domu vedú do malej pracovne na druhom nadzemnom podlaží. Z nej sú napojené ostatné dve spálne.

Všetky obytné miestnosti zaberajú celú šírku dispozície domu, ktorá je iba 4m. Tento rozmer kompenzujeme dlhými priehľadmi po celej dĺžke domu a zvýšenou výškou podlaží v niektorých častiach.

Štíhly lineárny objekt zastrešujeme šikmou strechou, podľa predpísanej regulácie. Striedame sedlovú strechu s pultovou v rôznych sklonoch. Takýmto spôsobom adresujeme problém s presvetlením obytných miestností. Keďže sa južnou fasádou nachádzame v tesnej blízkosti susedného domu, nie je možné umiestniť otvory do tejto fasády. Rôzne uhly striech vo svojich prienikoch vytvárajú priestor pre akési svetlíky.


názov: Dom Mačka
projekt: 2013
realizácia: 2022
veľkosť: 101 m2
miesto: Marianka
architekt: Peter Jurkovič
fotografie: Peter Jurkovič

Viac o projekte z výstavby
Download Press Kit

©2024 JRKVC