INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOG


DEV
Rodinný dom na Devíne
Rodinný dom sa nachádza v pamiatkovej zóne obce Devín, v tesnej blízkosti hradného masívu a opevnenia rovnomenného hradu. V okolí stále prevláda pôvodná v zásade lineárna parcelácia. Pozemky sú úzke a dlhé, končiace až na opornom múre hradu.

Tento fakt a požiadavka investora na zvýšenú intimitu navrhovaného obydlia boli jednými z našich vstupných podkladov. Vznikol tak líniový átriový dom. Pozemok má orientáciu východ—západ po pozdĺžnej osi. Na južnej strane pozemku sa nachádza pomerne veľká stavba susedného domu, voči ktorej sme mali za úlohu sa vymedziť v čo najväčšej možnej miere. Tento logický konflikt sa nám podarilo vyriešiť vložením pátia do centra dispozície. Dom je z južnej a severnej strane prakticky uzavretý, všetky priestory komunikujú s exteriérom v smere východ—západ. Pátio funguje ako multiplikátor použiteľných fasád, nositeľ dôležitého slnečného svetla do interiéru a ako absolútne privátny priestor vnútri dispozície… otvorený iba nebu.

Objekt je dvojpodlažný s vloženou galériou v obytnej časti. Priestory sú radené logicky vo vzťahu ku svetovým stranám. Vo východnej časti sa nachádza garáž a technická miestnosť, čiastočne zapustená v svahu a dvojica spální. Hlavná spálňa je napojená na pátio. V západnej časti je obývacia izba s jedálňou a študovňou v najvyššej časti krovu.

Materiálové riešenie je strohé, dom je opláštený prevetrávanou fasádou z cementotrieskových obkladových platní s priznaným špárovaním. Strešná krytina je z poplastovaného oceľového plechu tej istej farby. Okná sú smrekové. Expresivita hrebeňa strechy je čitateľná iba z bočných pohľadov, dom z ulice pôsobí útlo a skromne.


Download press data
názov: DEV—Rodinný dom na Devíne
projekt: 2006
realizácia: 2010
veľkosť: 230 m2
miesto: Devín
architekt: R. Halmi, M. Dzurilla, P. Jurkovič, L. Kordík, Š. Polakovič, R. Žitňanský
fotografie: P. Jurkovič

©2024 JRKVC