BBNV—Rekonštrukcia rodinného domu
BJKL—Prístavba základnej školy
BIKOŠ—Polyfunkčný bytový dom
SVRD—Palácový bytový dom
5PR—Rekonštrukcia rodinného domu
DEVÍN—Koncept zástavby rodinných domov
RTTK—Rekreačný dom
SPRK—Rekonštrukcia rodinného domu
ASTRIUM—Office
VOJ—Dom pri jazere
SEZ—Dům s pečovatelskou službou
IST—Rodinný dom
JJ—Rodinný dom
SCK—Dom v záhrade
Random Desk
KOV—Rodinný dom
NHR—Rekonštrukcia bytu
NEU—Office
INA—Interiér lekárne
BFT—Pop-up store
View all