IST—Rodinný dom
JJ—Rodinný dom
Random Desk
NHR—Rekonštrukcia bytu
NEU—Office
INA—Interiér lekárne
BFT—Pop-up store
KKS—Vila
DEV—Rodinný dom
DUN—Bytový dom
5KA—Bufet z lodných kontajnerov
WOL—Vila
SUSHI—Interiér sushi baru
NOV—Rodinný dom
ROU—Smútočná sieň
STUDIO—Ateliér
ROT—Rodinný dom
SEN—Rekonštrukcia chaty
SLA—Vilové domy